گروه های هدف

دوره آموزش آنلاین اوزون تراپی در زخم

دوره آموزش آنلاین اوزون تراپی در زخم

دکتر نیک فرجام ( متخصص عفونی)

دوره به صورت یک روزه می باشد..